Wat houdt deze wetgeving in?

 

 

De wetgeving voorziet in een globale (collectieve) regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast.

 

Het gaat om een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig leven kan leiden.

 

De aanvraag tot collectieve schuldenregeling moet worden ingeleid door middel van een verzoekschrift dat gericht is aan de arbeidsrechter. Deze rechter maakt deel uit van de arbeidsrechtbank (er is er één per gerechtelijk arrondissement). 

 

De arbeidsrechter oordeelt of uw verzoek toelaatbaar is. Zo ja, dan duidt de rechter een schuldbemiddelaar aan, die een aanzuiveringsregeling moet uitwerken.  U kan de taak van een schuldbemiddelaar vergelijken met een curator, maar dan voor privé-personen.

 

De schuldbemiddelaar heeft ook een controletaak en volgt het uitvoeren op van alle maatregelen voorzien in de aanzuiveringsregeling. Zodra de rechter uw verzoek heeft aanvaard en u toelaat om de procedure collectieve schuldenregeling te beginnen, zullen de uitvoeringsmaatregelen, zoals loonbeslag en loonsoverdracht, opgeschort worden voor de volledige duur van de procedure. Het beheer van uw inkomsten en uw goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar.

 

Een collectieve schuldenregeling brengt financiële rust en stabiliteit, doordat de overmatige schuldenlast wordt overgenomen door de schuldbemiddelaar.  De schuldbemiddelaar moet toelaten, in de mate van het mogelijke, de schulden te betalen en u en uw gezin toch een menswaardig leven te laten leiden.

 

De collectieve aanzuiveringsregeling kan minnelijk of gerechtelijk gebeuren:

 

a) Minnelijke regeling

 

De schuldbemiddelaar onderhandelt in der minne met al uw schuldeisers over een aanzuiveringsregeling. Indien alle partijen tot een akkoord komen, wordt de regeling door de rechter bekrachtigd.  Via een minnelijke regeling bepaalt de schuldbemiddelaar zelf de duurtijd van de procedure collectieve schuldenregeling.

 

b) Gerechtelijke regeling

 

Wanneer geen akkoord wordt bereikt over een minnelijke aanzuiveringsregeling, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen met een maximale looptijd van vijf jaar.

 

 

Schuldbemiddeling.info © 2008

Français